Slider

Duszpasterstwo Służby Zdrowia Diecezji Toruńskiej i Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Lekarska w Toruniu, w imieniu personelu medycznego i pacjentów szpitali, zwraca się do wszystkich Diecezjan i tych Osób, którym na sercu leży dobro i ludzkie bezpieczeństwo, o wsparcie zbiórki na zakup sprzętu medycznego w postaci środków ochrony osobistej dla naszych Braci i Sióstr Medyków zmagających się z pandemią koronawirusa.

Zachęcamy wszystkich do wyciągnięcia pomocnej dłoni, by chronić życie tych, którzy z oddaniem i wielkim zaangażowaniem niosą ratunek innym.

Wpłat darowizny można dokonywać na numer celowego subkonta:

Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Lekarska w Toruniu:

36 1240 4009 1111 0010 9804 6376

w opisie przelewu podając:

darowizna dla Izby Lekarskiej – koronawirus.

Diecezjalny Duszpasterz Służby Zdrowia
Ks. Dariusz Zagórski
Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej
Wojciech Kaatz